Ankara’da İddef’in Konuk Evi Açıldı

İDDEF’in dünya çapındaki hizmetlerine bilfiil destek veren […]

İDDEF’in dünya çapındaki hizmetlerine bilfiil destek veren Abdulmetin Balkanlıoğlu hoca adına Ankara’da İDDEF evi açıldı.

Allah-u Teala kendilerine hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. (amin)

İDDEF’İN KURULUŞ AMACI NEDİR?

Başta kendimiz, ailemiz, komşularımız, uzak-yakın akrabalarımız, köyümüzden ilçemize, ilçemizden ilimize, ilimizden ülkemize, ülkemizden dünyada insana yaraşır ve yakışır bir şekilde yaşayıp yaşatmak, insanlığın dünya ve ahiret kurtuluşunu sağlamaktır, bunun için diyoruz ki; İNSANLARIN AHİRETİNİ DÜŞÜNMEK İNSANLARA VERİLEN EN BÜYÜK DEĞERDİR(İDDEF) Bu nedenle Federasyonumuzun en önemli görevi; İMAN, İBADAT, MUAMELAT VE AHLAKİ hususlarda başta ülkemizi ve tüm dünyayı yaşanılabilir, örnek bir ülke, ümmet birliği sağlanmış huzurlu bir dünya haline getirmektir.
Bu sonuca kendiliğinden ulaşılamaz. Kâinatta hiçbir şey tesadüf değildir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır(Hadisi Şerif ). Başarılı olmak ise; BİRLİKTE PLANLI VE DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE MÜMKÜNDÜR.
Teşkilat mensuplarımızın başarı için teşkilatlanma alanında ihmal etmemeleri gereken bir takım prensipler vardır.
Bu prensipler:

 1. ANLAMAK
 2. GEREKLİ GÖRMEK
 3. İNANMAK
 4. HAZIRLIK YAPMAK
 5. KADRO KURMAK
 6. KİTLELERE HİTAP ETMEK
 7. MENFİ OLAYLARDAN ETKİLENMEMEK
 8. KENDİ İŞİMİZİ YAPMAK
 9. NİHAİ HEDEFİMİZİN ÜMMET BİRLİĞİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK
 1. ANLAMAK: kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda yaptığımız işin ne olduğunu anlayıp anlatmamız gerekiyor.
 2. GEREKLİ GÖRMEK: kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda anladığımız işi gerekli görmemizi anlayıp, anlatmamız gerekiyor.
 3. İNANMAK: kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda anlayıp gerekli gördüğümüz işimize inanmayı anlayıp, anlatmamız gerekiyor.
 4. HAZIRLIK YAPMAK: kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda anlayıp gerekli gördüğümüz, yürekten inandığımız işimize mutlaka hazırlanmak, gerekliliğini anlayıp anlatmamız gerekiyor. Bu hazırlık merhaleleri:
 • İLMİ HAZIRLIK: ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR
 • RUHİ HAZIRLIK: GECE YÜRÜYÜŞÜ GEREKİYOR
 • BEDENİ HAZIRLIK: KILIK KIYAFET VE YEDİKLERİMİZE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR
 • MADDİ HAZIRLIK: MALİ İŞLER KOMİSYONU OLUŞTURMAK GEREKİYOR
 1. Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda anlayıp gerekli gördüğümüz yürekten inanıp hazırlandığımız işimizi mutlaka bir kadro eliyle yürütülmesi hususunu çok güzel anlayıp anlatmamız gerekmektedir. Aksi takdirde kadrosuz yapılan çalışma ferdi ve fevri olur. Bu şekilde yapılan çalışmalar, teşkilatlanmaya çok büyük zarar verir. KADRO+ MEKÂN+ GÖREV TAKSİMATI= BAŞARI
 1. Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda, anlayıp gerekli gördüğümüz, yürekten inanıp hazırlık yaptığımız, görev taksimatı yaparak oluşturduğumuz kadrolarımızın mutlaka usul üzere kitlelere ulaşması gerekiyor. Bu gerekliliği anlayıp anlatarak halk içinde Hak ile beraber olmayı temin etmemiz elzemdir. USULSÜZ VUSUL OLMAZ!
 1. MENFİ OLAYLARDAN ETKİLENMEMEK: Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda, anlayıp gerekli gördüğümüz, yürekten inanıp hazırlandığımız, samimi kadrolar ile kitlelere hizmet götürdüğümüz bir çalışma, tabii ve doğal olarak dâhili ve harici bir takım olumsuz etkenlerin olacağı bilinen bir durumdur. Bu durum karşısında:
 • GIYBET ETMEMEK
 • GIYBET ETTİRMEMEK
 • SÖZ TAŞIMAMAK
 • SÖZ TAŞIYANI DİNLEMEMEK
 • ÇEKİŞMEMEK
 • ÇEKİŞTİRMEMEK, hususlarının çok gerekli olduğunu anlayıp anlatmalıyız.
 1. KENDİ İŞİMİZİ YAPMAK: Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarda, anlayıp gerekli gördüğümüz, yürekten inanıp hazırlandığımız, samimi kadrolarla kitlelere usul üzere planlı programlı, disiplinli hizmet eden ve bu hizmette her türlü olumsuzluklara rağmen mukavemetli olmanın şartlarını yerine getiren teşkilatların, bu çalışma ile iletişimde çevreden etkilenmeden kendi işini yapmasının, gerekliliğini anlayıp anlatmalıyız. Çünkü hedefe ulaşmak için, belirlediğimiz gündem çerçevesinde yürümek zorundayız.
 • BAŞKALARININ OYUNCAĞI OLMAYACAĞIZ
 • HERKESLE İRTİBATLI OLACAK AMA KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ
 1. NİHAİ HEDEFİMİZİN ÜMMET BİRLİĞİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK: Kurmakla yükümlü olduğumuz tüm teşkilatlarımızda, anlayıp yürekten inandığımız, hazırlandığımız samimi kadro ile kitlelere usul ile ulaşırken meydana gelebilecek her türlü olumsuzluklara karşı mukavemet gösterip herkes ve kesim ile konuşan ama sadece kendi işine bakan bir teşkilatın, hiçbir zaman ümmet birliğinin sağlanması yeryüzünde Allah’ın (c.c) hükmünün hâkim olması hedefinden ayrılmamayı, çok güzel bir şekilde anlayıp sürekli anlatmak elzemdir.