Bazı durumlarda tasdik ya da tekfir insana farz olur mu?…

Soru; Bazı durumlarda tasdik ya da tekfir […]

Soru; Bazı durumlarda tasdik ya da tekfir insana farz olur mu? Bir kişi küfrü gerektiren bir sözü kasten ve alanen söylese mesela “ben Kuran’ın hak kelam olduğuna inanmıyorum” dese ve diğer fiilleri de bu yönde olsa, bu durumda bizler ne tür bir tavır sergilemeliyiz? Şahit olana şer’an bir mesuliyet var mıdır?

 

Mehmet Talu Hocaefendi Cevaplıyor;

 

 

Tekfir, Bir müslümanı veya müslüman kabul edilen bir kimseyi küfre nisbet etmek; küfre girdiğini söylemektir.

Bir mümini tekfir etmenin; yani kâfir olmadığı halde kâfir olduğunu söylemenin çok tehlikeli olduğunu unutmamak gerekir. Akaid ilminin kural ve hükümlerinden biri de şudur: “Mümini tekfir edenin kendisi kâfir olur…” Herhangi bir Müslüman, diğer bir Müslümanın kâfir olduğunu söyleyemez. Cezası korkunçtur. Küfürle suçladığı kişi gerçekten kâfir değilse, suçlayan, sırf bu suçlama yüzünden kendisi kâfir olur.

Elbette şunu da unutmayalım ki, kâfiri tekfir etmemek, yani kâfir olduğunu kabul etmemek küfürdür. Yani soruda belirttiğiniz şekilde bir ifade bulunan kimsenin buna rağmen Müslüman olduğunu kabul etmek küfür olur.

Selam Ve Dua ile