Estağfirullah sözünün beni affet demek olduğunu biliyorum.

Soru; Estağfirullah sözünün beni affet demek olduğunu […]

Soru; Estağfirullah sözünün beni affet demek olduğunu biliyorum. Bir hoca nestağfirullah diye dua etti. Nestağfirullah ne demektir?

 

Mehmet Talu Hocaefendi Cevaplıyor;

İstiğfar, Allah Teala’dan günah ve hatalarının bağışlanmasını isteme, mağfiret dileme manasına gelmektedir. Arapça “gafere” fiilinin istif’al babından mastarıdır.

Estağfirullah, birinci tekil şahıs olarak Allah Teala’dan af ve mağfiret dilemek demektir. Yani “Allah’tan af diliyorum” demektir.

Nestağfirullah ise birinci çoğul şahıs olarak Allah Teala’dan af ve mağfiret dilemek demektir. Yani “Allah’tan af diliyoruz” demektir.

Selam Ve Dua ile