Eyyüb (A.S)

Hz. İbrahim’in soyundan gelen bir peygamberdir. Eyyüb […]

Hz. İbrahim’in soyundan gelen bir peygamberdir. Eyyüb (a.s.)’den Kur’an’da dört yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir. Tevrat’ta da “Eyyüb” adıyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyüb’ün kıssasına tahsis edilmiştir.

İslam kaynaklarına göre Havran bölgesinde yaşayan ve çok zengin olup, sayısız malı-mülkü, birçok oğlu, kızı bulunan Eyyüb (a.s.), kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmiştir.

Sabah, akşam ümmeti ve Allah’a ibadetle meşgul olan Hz. Eyyüb (a.s), Rabbinin bir imtihanına maruz kalmış, bütün servetini, çocuklarını kaybettiği gibi Şeytanın kendisine musallat olması neticesinde kalbi ve dili hariç bütün vücudunda çıbanlar çıkmış, iltihaplı yaralar açılmış, yaralarına kurtlar dolmuştur. Fakat hiçbir zaman sabrını ve Cenab-ı Hakka bağlılığını kaybetmemiştir.

Farklı rivayetlere göre üç, yedi, on üç veya on sekiz sene gibi epey uzun süren bu sıkıntılı dönemden sonra sabrıyla imtihanı kazanan Eyyüb (a.s.) Cenab-ı Hakkın lütfu ve emriyle ayağını yere vurmuş, fışkıran su kaynağından yıkanıp içerek eski sıhhati ve güzelliğine kavuşmuştur. Ayrıca kendisine yeniden birçok servet ve çocuk da ihsan edilmiştir.

Genellikle kabul edildiğine göre bu imtihana uğradığı sırada yetmiş yaşında olan Hz. Eyyüb (a.s), şifa bulduktan sonra yirmi yıl daha yaşamış, diğer bazı rivayetlere göre ise hastalığından önceki kadar daha ömür sürmüştür. Kendisinden sonra Bişr adındaki bir oğlu, kavmine peygamberlik yapmıştır.