İbadetten Zevk Almak

İbadetlerimizi çok güzel ifa etmeliyiz, namazlarımı­zı paldır […]

İbadetlerimizi çok güzel ifa etmeliyiz, namazlarımı­zı paldır küldür, çabuk çabuk, tadil-i erkâna dikkat etmeden kılmamalıyız. Mevlâ Te’âlâ’nın huzurunda olduğumuzu unutmadan, edep ile saygı ile namaz­dan usanmadan, sıkılmadan kılmalıyız.

Soruyorum sizlere, mesela: on sekiz yaşında bir delikanlı evlenip sonra askere gitse, aradan bir müddet geçtikten sonra izin alarak bir iki günlüğü­ne ailesinin yanına, evine gelse, hanımı ile karşı­lıklı sohbet ederken, onunla konuşmaktan, görüş­mekten bezer mi? Usanır mı hiç?

Peki, neden Mevlâ Te’âlâ ile görüşülmekten usa­nılıyor? Sıkılınıyor, namaz bir an evvel bitirilmek isteniyor? Hâlbuki namaz esnasında, kul ile Rabbi arasından yetmiş bin perde kaldırılır.
İbadetlerden lezzet almak için uğraşalım, fakat lezzet almak niyetiyle değil, Mevlâ Te’âlâ’yı razı etmek niyetiyle ibadet edelim.

Mahmud Efendi Hazretleri, Sohbetler

Tags: