İdris (A.S)

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Peygamberler […]

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris (a.s) Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen Şit (a.s)’den sonra peygamber olmuştur.

İdris (a.s) rivayetlere göre, beyaz tenli, uzun boylu, geniş göğüslü, gür sakallı idi. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakarak yürürdü. İlk kez astronomi ve hesap ilmini, geçmiş zamanların ilimlerini öğrenen İdris (a.s)’ dir.

Hz. İdris (a.s) kavmini putlara tapmaktan, Şeytana ve Kabiloğullarına taraftar olmaktan alıkoymuş, kendisine inanan az bir toplulukla Kabiloğul larıyla savaşmış ve onların bir çoğunu esir almıştır. Hz. Peygamber (s.a.v) Miraç gecesinde semada Hz. İdris (a.s) ile karşılaşmış, Cebrail (a.s)’e;

– “Bu kimdir” diye sormuş. Cebrail (a.s);

– “Bu İdris (a.s)’dir. Ona selam ver” deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) O’na selam vermiştir. Hz. İdris (a.s) selama mukabele ederek;

– “Hoş geldin safa geldin salih kardeş, salih peygamber” diyerek hayır dua etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan İdris (a.s) hakkında dört ayeti kerime vardır. Bunlardan ilk ikisi şu şekildedir: “(Ey Muhammed)! Kitapta İdris’e dair söylediklerimizi de an. Çünkü o, dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik.” (Meryem, 19/56-57) İdris (a.s) hakkında nazil olan diğer iki ayeti kerime şu anlamdadır: “(Ey Muhammed)! İsmail, İdris, Zülkifl hakkında anlattığımızı da an. Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi.” (Enbiyâ, 21 /85-86)

İdris (a.s) hakkında indirilen bu ayetlerden O’nun, peygamber, dosdoğru, yüce bir mevkiye yükseltilmiş, sabırlı, Allah’ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden olmak gibi niteliklere sahip olduğu görülmektedir.

İdris (a.s)’e otuz sahife indirilmiştir. Rivayete göre, ilk defa yazı yazan ve elbise dikip giyen O’dur. Ondan önce insanlar, hayvan derisi giyerlerdi. Ayrıca üç yüz altmış sene ömür sürdüğü de söylenmektedir. İdris (a.s)’e göklerin sırları açılmış olup Allah-u Teala O’nu diri olarak göğe kaldırmıştır.