İlyas (A.S)

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biridir. Hz. […]

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biridir. Hz. Musa (a.s)’dan sonra gelen, nesebi Hz. Harun (a.s)’a dayandığı rivayet edilen bir İsrailoğulları Peygamberidir.

Hz. Musa’dan sonra İsrailoğullarının çeşitli boyları Şam civarına yerleşmiştir. Şam bölgesindeki “Bek” şehrine yerleşen ve zamanla Allah’a isyan ederek haddi aşan bir “Beni İsrail” kabilesine Hz. İlyas (a.s)’ın gönderildiği rivayet edilmektedir.

İlyas (a.s) Kur’an-ı Kerim’de iki değişik sürede anılmıştır. Bir yerde diğer Peygamberler ile birlikte ismi geçmiştir; “(İbrahim (a.s)’e) Zekeriyya (a.s), Yahya (a.s), İsa (a.s) ve İlyas (a.s)’ı da bağışladık. Hepsi salihlerden di.” (Enbiya, 21/85)

Diğer sürede ise İlyas (a.s)’ın kıssası özetle anlatılmıştır. Musa (a.s) ve Harun (a.s)’dan bahsedilmiş, O’nların Allah’ın salih kulları olduğu anlatıldıktan sonra İlyas (a.s)’ın kıssasına geçilmiştir; “Muhakkak İlyas (a.s)’da peygamberlerdendi.” (Sâffat, 37/123)

Bu ayet-i kerime İlyas (a.s)’ın Allah’ın diğer Peygamberleri gibi bir Peygamber olduğunu anlatmaktadır. Buhari, “Kitabu’l-Enbiya” bölümünde İlyas (a.s) için bir bab açmış ve O’nun kıssasını anlatan Saffat süresindeki ayetleri bu babda zikretmiştir.

İlyas (a.s) Peygamber olarak gönderildiği insanları dine davet etmiştir. Hz. İlyas (a.s) milletine; “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah’ı bırakıp da Ba’le putuna mı taparsınız?” demişti. (Saffat, 37/124-126)

Ayet-i Kerime’de geçen “Ba’le” o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi “Bek” olan bu halkın, tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin isminin “Ba’lebek” olduğu rivayet edilmektedir.

Rivayete göre Hz. İlyas İsrailoğullarına Hızkil (a.s)’den sonra gönderilmiştir. İnsanları Allah’a imana çağıran Hz. İlyas, kavminin Ba’le putuna tapmamasını emretmiştir. O bölgenin kralı önce iman etmesine rağmen daha sonra imandan dönerek Hz. İlyas (a.s)’ı öldürmeye kalkmıştır.

Hz. İlyas yedi sene kadar dağlarda, bayırlarda dolaşmış, insanları Tevrat’ın emirlerine davet etmiş, iman etmemeleri üzerine o beldeye üç yıl hiç yağmur düşmemiştir. Daha sonra Hz. İlyas’ın duasıyla yağmur yağmasına rağmen yine İlyas (a.s)’a iman etmemişlerdir.

Kendisinden sonraki Beni İsrail Peygamberlerinden Kur’an’da ismi zikredilen Elyas’a (a.s)’yı Hz. İlyas (a.s) yetiştirmiştir. Hz. İlyas (a.s)’ın, Hızır (a.s) ile yılda bir kez buluştuğuna inanılır, halk arasında bu buluşma Hızır – İlyas (Hıdrellez) şeklinde simgelenmiştir.