Iraklı Alimlerden Ziyaret

IRAKLI ALİMLERDEN ZİYARET Ninova İmam-ı Azam Fakültesi […]

IRAKLI ALİMLERDEN ZİYARET

Ninova İmam-ı Azam Fakültesi Usuliddin (Eski) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fehmi Abdurrahman El- Kazzaz,

Bağdat İmam-ı Azam Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Abdusselam Davud el-Kubeysi,

Bağdat Irak Üniversitesi Hadis Üstadı Prof. Dr. Abdülkadir Mustafa el-Muhimdi,

Bağdat eski Şeriat Fakültesi Dekanı, Fıkıh ve Usulü Fıkıh Üstadı Prof. Dr. Saad el-Cümeyli,

Bağdat Şeriat Fakültesi Akaid Üstadı Prof. Dr. Abdülkerim Hecic,

Sünni Divanı Eğitim ve İlmi Araştırmalar Komisyonu Azası Dr. İhtimi ve Üstad Muzaffer Şellal

201620152321231556565326541321324621