Kütüb-i Sitte Hadis Ansiklopedisi

Rahmetli Prof.Dr.İbrahim CANAN’ın günümüz Türkçe’siyle ana metinlere […]

Rahmetli Prof.Dr.İbrahim CANAN’ın günümüz Türkçe’siyle ana metinlere bağlı kalarak tercüme ve şerh ettiği 18 ciltlik Ansiklopedisinin e-kitap formatındaki programıdır.

Kütüb-i Sitte’nin aslını İbnu’l-Esir el-Cezerî, Câmi’u’l-Usûl adıyla hazırlamıştır. Câmi’u’l-Usûl aslında bir özetlemedir. Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud, Nesaî, Tirmizî ve ’da yer alan hadisleri tek bir kitap haline getirmiştir.

Eserin müellifi ise Abdurrahman İbnu Ali el-Ma’ruf bi-İbn Deybe ‘dir. Her evde muhakkak bulunması gereken bir başucu eseri olan Kütüb-i Sitte programını şiddetle tavsiye ediyoruz!

 

 

 

indir