Mehmet Talu Hoca Efendi’den Zaruri Açıklama

Muhterem dinleyicilerimiz, okuyucularımız! Bazı şahıslar benim merhum […]
Muhterem dinleyicilerimiz, okuyucularımız!
Bazı şahıslar benim merhum Hocamız Prof.Dr. Necmettin Erbakan ve Refah Partisi zamanındaki parti ve Milli Görüş ile ilgili yazmış olduğum yazılarımı ve ifadelerimi sanki bugün kaleme almışım gibi göstererek facebook gibi sosyal medya mecralarında yayınlamaktadırlar.Ayrıca yine bazı şahıslar benim adıma açmış oldukları sosyal medya hesaplarında çeşitli gazete ve dergilerdeki haber ve yorumları sanki bana aitmiş gibi sunmaktadırlar.
Bütün bunlar da hakkımda yanlış yorumların yapılmasına ve yanlış kanaatlerin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Öncelikle, benim iznim alınmadan hakkımda hiçbir yazı ve yorumun yayınlanmamasını; aksi takdirde dünya ve ahirette davacı olacağımı kamuoyuna duyururum.
Selam ve dua ile…
Tags: