Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi Peygamberimizin (s.a.v.) Katibini Ziyaret Etti

Camiamızın hocalarından Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi Kilis’te […]

Camiamızın hocalarından Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ’te Medfun bulunan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vahiy katipliğini de yapmış olan Şurahbil bin Hasene (r.a.)’ı etti.