Namazda selam verip bitirdikten sonra üç kere istiğfar sünnet denilmektedir…

Soru; Namazda selam verip bitirdikten sonra üç […]

Soru; Namazda selam verip bitirdikten sonra üç kere istiğfar sünnet denilmektedir. Bu üç istiğfar “Allahümme entesselam ve minkesselam ” duasından önce mi yapılır yoksa bu duadan sonra mı yapılır?

 

Mehmet Talu Hocaefendi Cevaplıyor;

Selam verildikten sonra üç kere istiğfarın yapılması sünnettir. Bu istiğfar, “ALLAHümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebarekte ya zelcelâli ve’l-ikram.” cümlesinden önce yapılır.

Hz. Sevbân (R.A.) anlatıyor: “Resûlullah (S.A.V.) selam verip (namazdan çıkınca) üç kere istiğfarda bulunup: “Allahümme ente’sselâm ve minke’sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze’lcelâli ve’l-ikrâm. (Allahım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)”derdi.1

dipnot

(1) Müslim, Mesâcid 135, (591); Tirmizî, Salât 224, (300); Ebû Dâvud, Salât 360 (1513); Nesâî, Sehv 80, (3, 68)

Selam Ve Dua ile