Salavatlar, Salatlar, Selamlar

Bizlere gelen maili sizlerle paylaşıyoruz. Sonsuz adedince: […]

Bizlere gelen maili sizlerle paylaşıyoruz.

Sonsuz adedince: Bismillahirrahmanirrahim.

Sonsuz adedince: Ey Allah’ım gönderdiğin peygamberlere sonsuz adedince ve senin mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle.

Sonsuz adedince: Ey Allah’ım gönderdiğin peygamberlere sonsuz adedince olması ve senin mülkünün de devamı süresince olması koşuluyla sonsuz keresince salat ve selam eyle.

Sonsuz adedince: Ey Allah’ım gönderdiğin peygamberlere zatının azametinin derecesinin sonsuzluğu nispetinde ezelden ebede kadar ruhlar aleminde ve her yerde salat eyle.

Sonsuz adedince: Ey Allah’ım ezelden bu zamana kadar okunmuş kıyamete kadar da okunacak salavatlar gönderdiğin peygamberlerin üzerlerine olsun.

Sonsuz adedince: Ey Allah’ım gönderdiğin peygamberlere senin ilminde bulunanlar adedince ve senin mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle.

Sonsuz adedince: Ey Allah’ım gönderdiğin peygamberlere senin ilminde bulunanlar adedince olması ve senin mülkünün de devamı süresince olması koşuluyla senin ilminde bulunanlar keresince salat ve selam eyle:

Sonsuz adedince: Ey Allah’ım gönderdiğin peygamberlere dokuz yüz doksan dokuz nongentilyon adedince ve senin mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle.

Sonsuz adedince: Ey Allah’ım gönderdiğin peygamberlere dokuz yüz doksan dokuz nongentilyon adedince olması ve senin mülkünün de devamı süresince olması koşuluyla dokuz yüz doksan dokuz nongentilyon keresince salat ve selam eyle.,

Sonsuz adedince: Sübhanallah.

Sonsuz adedince: Elhamdülillah.

Sonsuz adedince: Allah-u Ekber.

Sonsuz adedince: La ilahe illallah.

Sonsuz adedince: La ilahe illa hüve.

Sonsuz adedince: La ilahe illa ente.

Sonsuz adedince: La ilahe illa hu.

Sonsuz adedince: La havle vela kuvvete illa billah.

Sonsuz adedince: Sübhanallahi ve bihamdihi.

Sonsuz adedince: Sübhanallahil azîym.

Sonsuz adedince : La ilahe illallahül melikül hakkul Mübin.

Sonsuz adedince: Elhamdülillahi ala külli hal.

Sonsuz adedince: Estağfirullahe ve etubu ileyhi.

Sonsuz adedince: Elhamdülillahillezi bi nî’metihi tetimmüs salihat.

Sonsuz adedince: Sübhanallahil azıymi ve bihamdihi.

Sonsuz adedince: Alemlerin rabbi Allaha sonsuz hamdü sena olsun.