Sarıkla Namaz Kılmanın Hükmü

Camide namaz kılarken sarıkla kılmaya gayret ediyorum. […]

Camide namaz kılarken sarıkla kılmaya gayret ediyorum. Fakat çevremdekiler bana tepki gösteriyor. Biz takmıyoruz, sen niye takıyorsun diyorlar. Sarıkla namaz kılmanın hükmü nedir?

Mehmet Talu Hoca Efendi cevaplıyor

Çevremizdekilerin ne dediği değil, Allah ve Resulu’nun ne dediği önemlidir.

Cübbe ve sarık giymek sünnete en uygun kıyafettir. Hele hele sarık islamın şiarıdır. Dinimiz Müslümanın gayrimüslimden farklı olması hususunda önemle durmuş ve en belirgin göstergesi olarak baş kıyafetine ayrı ehemmiyet vermiştir. Bu noktadan hareketle sarık, iman ile küfrü ayıran alamet-i farika olarak vasıflandırılmıştır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, medenî hayatımızdaki önemine binaen kıyafet üzerinde çokça durmuştur. Kadın ve erkeğin kıyafeti, çocukların kıyafeti, kıyafetlerin boyu, dar ve geniş oluşu, rengi, kumaşların cinsi, temizlik ve kirlilikleri, cuma ve bayram kıyafetleri, kıyafetin İslamî olan ve olmayanları vs. hep hadislerde mevzubahis edilmiştir. Bu sebeple bütün hadis kitaplarında Kitabu’l-Libas veya Kitabu’z-Zinet adı altında müstakil bölümler yer alır.Çevrenizdekilerin dediği gibi sarık, sadece bir Arap âdeti değildir. Bunca hadis-i şerif ortadayken sarığı din dışı gösterip adet seviyesine indirmek çok büyük bir haksızlıktır. Hem kaldı ki onların dediği gibi sarık bir adet olsa da, adetlerin en güzelidir. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) ve İslam büyüklerimiz sarık giymişlerdir.

Sarık namazın sevabını kat kat artırır. Çünkü o, Yüce Allah’ın huzurunda bir ziynet ve bir güzelliktir. Cabir (r.a.)’dan rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan daha faziletlidir.” buyurmuşlardır.

Tags: