Seferi kimse kurban kesebilir mi?

* Seferi kimse kurban kesebilir mi? * […]

* Seferi kimse kurban kesebilir mi?
* Seferiyken kurban kesen kimse mukim olsa tekrar kurban kesmesi gerekir mi?

Seferi olan bir kimse kurban kesmekle mükellef olmamakla beraber, bu şahsın tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesine bir engel de yoktur. Seferi kimse için böyle bir muafiyet ibadetlerde külfeti kaldırmak ve kurbandan gözetilen hikmetlerin gerçekleşmesine öncelik vermek sebebiyledir. Çünkü seferilik halinde bulunan kimse gerek kurbanlık temin etme ve kurbanı kesme, gerekse kesilen kurbanın etini değerlendirme ve dağıtma açısından o bölge halkının, mukim kimselerin sahip olduğu bilgi ve imkâna sahip değildir. Ayrıca yolculuk hali zengin olan yolcunun bile elindeki parayı daha tedbirli harcamasını gerektirir. Böyle olunca kurban bayramı süresince iş ve görev gereği yolda olan veya bulunduğu yerde seferi konumunda olan kimselerin bu ruhsattan yararlanması makuldür. İsterlerse kurban kesmeyebilirler.

Ancak fıkıh kitaplarımızda konu böyle ele alınmış olmakla birlikte, günümüzde yolculuk imkân ve şartları büyük ölçüde değişmiştir. Bayram tatilini fırsat bilerek yurt içi veya yurt dışı geziye çıkan, yazlığa giden, memleketine ana-ata ocağına giden kimsenin durumu farklıdır. Bu durumdaki kimselerin söz konusu muafiyetten yararlanma yerine ya önceden gerekli tedbirleri alarak vekâleten kurbanını kestirmesi ya da bulunduğu yerde kurban kesmesi daha isabetlidir. Çünkü kurbanın namaz, oruç gibi kişinin niyetiyle ve iç dünyasıyla alâkalı yönü bulunduğu gibi onlara ilâveten toplumda sosyal adaleti sağlayan ve üçüncü şahısların haklarını ilgilendiren yönü de mevcuttur. Bu sebeple de, seferinin yolculuk sebebiyle namazı kısaltma ya da oruç tutmama ruhsatından yararlanması daha ferdî bir karar iken kurbanda durum farklıdır. Böyle olunca, bu ibadetin sosyal amaçlarının göz önünde bulundurulması, savunulabilir bir gerekçe, sıkıntı veya mazeret bulunmadığı sürece kurban ibadetinin yerine getirilmesi gerekir.

Bu konuda dikkat edilmesi ereken husus şudur:
Seferi olan kimseye kurban kesmek vacip olmadığından kişinin seferiyken kestiği kurban nafile olmaktadır. Bu sebeple kurban kesme günleri olan kurban bayramının 1,2 ve 3. günleri (3. gün akşamdan önce) kişi ikamet ettiği yere dönerse, mukim olacağından fetva verilen görüşe göre kurban bu kimseye vacip olmakta ve yeni bir kurban kesmesi gerekmektedir. Çünkü seferiyken kestiği kurban nafile olup vacip olan kurbanı karşılamamaktadır.

Bu nedenle kişi ya ikamet ettiği ya da ikamet ederken bir başka yerde kurbanı kesmeli, ondan sonra sefere çıkmalıdır. Ya da seferiyken kurban kestiyse, kurban kesme günlerinde ikamet ettiği yere dönmemelidir.

Eğer kişinin maddi durumu elverişli değilse, “tekrar kurban kesmesi gerekmez” görüşüne göre amel edebilir.

Tags: