Sıla-i Rahim ne demektir?

Bismillahirrahmanirrahim   Sıla-i rahim, akrabayı arayıp sormak, […]

Bismillahirrahmanirrahim

 

Sıla-i rahim, akrabayı arayıp sormak, akrabanın kusurlarını affetmek, muhtaç olanlarına yardımda bulunmak anlamına gelen bir islam ahlakı terimidir. Rahm, kelime olarak rahmet\’ten gelir; rahmet, acımak, şefkat duymak manalarını taşır.

Akraba ile görüşmek, sohbette bulunmak, kendilerine selâm veya hediye göndermek, sıla-i rahim sayılır. Yakın olan akrabayı mümkün ise, bulundukları beldelere gidip görmek, uzak akraba ile de mektuplaşmak-telefonlaşmak-haberleşmek lâzımdır.

Sıla-i rahmin zıddı “kat’i rahim”dir ki akrabayı unutup terk etmek, ilişkileri kesmektir. Böyle bir hareket müslümanlığın tavsiye ettiği ailevî, sosyal vazifelere aykırıdır ve büyük bir günah sayılmıştır. Cenab-ı Hakk Kuran-ı Kerim’de:

“…Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının…”1 buyurmaktadır.

Selmân İbnu Âmir (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki:
“Fakirlere yapılan tasadduk bir sadakadır, ama zî-rahm\’a (yani akrabaya) yapılan ikidir: Biri sıla-i rahim, diğeri sadaka.”2

Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bir diğer hadis-i şeriflerinde “Sıla-i rahim, ömrü uzatır, artırır.”3 buyurmuşlardır.

dipnot

(1) Nisa suresi: 1
(2) Nesâî, Zekât: 82, 5,92; Tirmizî, Zekât: 26, 658; İbnu Mâce, Zekât: 28, 1844
(3) Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid; 1/194;

Selam Ve Dua ile