Türkiye Darulharp Mıdır?

Darul İslam ve Darul harp konuları sürekli […]

ve konuları sürekli olarak tartışmaya neden olan konuların başında gelmektedir. Çünkü kelimelere anlam yönüyle bakıldığında Darul İslam; İslam memleketi, ise İslam harici memleket anlamına gelmektedir.

Bu durumda Türkiye Darul mi deyince insanlar anında ne demek burası Müslüman memleket değil mi gibi bir tepki vermektedirler. Bu ismi koymadan önce bu ismin nereden geldiğini ve ne amaçla kullanıldığını anlamakta fayda vardır.

Öncelikle İslam evrensel bir din olduğu için tüm insanlara şamildir. Yani her nerede yaşarsa yaşasın kolaylıkla yaşaması için gönderilmiş bir dindir.

Eğer İslam dininin hükümleri herkes için her zaman aynı olsaydı yaşanması mümkün olmayan bir din haline gelirdi. Halbuki İslam dininde hasta olan kişi için bile hüküm değişmekte ve orucunu sıhhat bulduğunda tutmasına ruhsat vardır.

Hal böyle olunca Müslümanların islamı yaşarken karşılaşabilecekleri zorluklar göz önüne alınarak bazı hükümlerde “eğer kişinin yaşadığı yer darul harpse bununla amel etmez” denmiştir. Bu ise tamamen onun İslam’la daha kolay amel etmesi içindir.

Peki, darul İslam ve Harp nedir? Bir memleketin bu isimleri alması için nüfusunun Müslüman ya da Gayr-i müslim olup olmadığına bakılmaz. Kanunlarına bakılır; eğer bir ülkede kanunlar, yaşam şartları İslam’ın emrettiği gibi ise ve İslam’ın emrine göre düzenlenmişse o ülke darul İslam’dır.

Eğer böyle değilse darul harptir. Örneğin erkeğe farzdır ve eğer bir ülkede yaşayan memur Cuma namazına gittiği için görevine vaktinde gelmemekten dolayı geçimini temin etmekten mahrum kalacaksa, böyle bir korku varsa yaşadığı yerin şartlarından dolayı İslam dini onu için zorlamamaktadır. Bu nedenle böyle bir memlekete darul İslam denemez.