Zülkifl (A.S)

Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir. Kur’an’da iki […]

Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir. Kur’an’da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir; “İsmail (a.s), İdris (a.s) ve Zülkifl (a.s), hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz O’nlar salih olanlardandı.” (Enbiyâ, 21/85, 86)

Ayette geçen “Zülkifl” adı değil, lakabıdır ve “nasip ve kısmet sahibi” anlamına gelir. Fakat burada dünyevi zenginliği değil, O’nun üstün kişiliğini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır.

Zülkifl (a.s)’in Peygamber olmadığını söyleyenler olmuşsa da, alimlerin ekseriyetine göre Peygamberdir ve makbul olan görüş de budur.

Yüce Allah Eyyüb (a.s)’ün kıssasını arz ettikten sonra, Peygamberlerinden bazılarını anmış ve O’nları övmüştür. İnsanları tevhide çağıran, Allah’ın sevgi ve övgülerini kazanan bu Peygamberlerden biri de, Zülkifl (a.s)’dir.

Bu konudaki ayetlerin meali şöyledir; “Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da an. Biz O’nları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip, kendimize halis (kul) yaptık. Onlar bizim yanımızda seçkinlerden, hayırlılardandır. İsmail’i, Elyesa’yı, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyilerdendir.” (Sad, 38/45, 46, 47, 48)

Taberi’de yer alan bir rivayete göre Zülkifl (a.s) Şam’da otururdu. Oradaki halkı Allah’a inanmaya, O’na ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırdı ve orada vefat etti.